Priser

Prisene nedenfor gjelder for leie av hele leiligheten. Strøm og vann er inkludert i prisen.

Langtidsleie Minimum 1 måned i tiden 1. sep – 31. mai Etter avtale
Kortidsleie Vår 1/3 – 31/5 3.600,- pr uke
Sommer 1/6 – 30/9 4.250,- pr uke
Høst 1/10 – 31/11 3.600,- pr uke
Vinter 1/12 – 28/2 3.000,- pr uke
Tilleggskostnader Rengjøring etter endt leie 500,-
Klesvask etter leie 80,- pr person